Čeština

Současné trendy v exportním a přepravním balení

Současné trendy v exportním a přepravním balení
05. 04. 2022
Jaké jsou trendy v exportním a přepravním balení z hlediska materiálů, konstrukcí či ochranných prostředků?

Vývoj i typ exportního a přepravního balení je přímo závislý na typu logistického procesu a průmyslového odvětví, kde je obal používán. Nejnovější trendy, inspirující i další odvětví, přitom vychází především z automobilového průmyslu, na který se zaměřujeme. Volba použitého materiálu, typu konstrukce i ochranných prvků se pak odvíjí také od účelu exportního balení, podle něhož rozlišujeme obaly nevratné (jednoúčelové) a vrátné (víceúčelové). 

Jednoznačně nejdůležitějším faktorem současnosti se stává environmentální hledisko. Hlavní myšlenka budoucnosti, tedy dosažení minimální uhlíkové stopy při přepravě balení za využití elektromobilů, výrazně přispívá narůstajícímu trendu vratných obalů, kterými se primárně zabýváme. Nejekologičtějším řešením je zajištění co nejvyšší životnosti vratného obalu a jeho následné stoprocentní recyklace, pro níž je vhodný například polypropylen. V praxi to vypadá tak, že pokud je obal z kombinovaného materiálu, například polypropylenu a kovových součástí, jeho recyklovatelnost je výrazně obtížnější. Ideálním řešením je proto navržení sklopného obalu z co možná nejmenšího počtu materiálů. Poměr energetické náročnosti totiž zůstává při výrobě stejného typu obalu ve skládacím i pevném řešení zanedbatelný a životnost obou variant balení srovnatelná. Je však potřeba odbourat ekonomický pohled přepravní vzdálenosti. Pro výrobu ochranných prostředků přepravovaných produktů se používají polotovary ve formě pěn, desek a textilu. Vratná sklopná balení primárně doplňují textilní rozdělovače z důvodu jejich snadné složitelnosti. I v tomto ohledu je ale důležitým parametrem sjednocení používaných materiálů.

 

Víceúčelový obal

  • Skládací/ sklopný/ rozložitelný (pro zpětnou přepravu) → často nutné kombinovat více materiálů
  • Nesklopný/ pevný → jednodušší návrh a udržitelnost jednotnosti použitého materiálu


Jaké produkty a proč jsou z hlediska ochrany nejnáročnější?

Náročnost ochrany se odvíjí od senzitivity povrchu a tvarové stability přepravovaného produktu.  V automobilovém průmyslu se jeví z hlediska ochrany nejnáročnější přeprava pohledových lakovaných dílů. Z pohledu Industry 4.0 se mimo jiné zvyšuje i náročnost přesného pozicování jednotlivých dílů, navazující na robotizované výrobní procesy.


Jaké jsou nejčastější požadavky zákazníků a jakým vývojem prošly v posledních letech?

Požadavky zákazníků jsou úzce spjaty s aktuálními trendy. Patří mezi ně tedy životnost obalu, jeho recyklovatelnost a služby s tím spojené. U víceúčelových obalů se také klade velký důraz na maximalizaci vratného poměru (pod nímž si můžeme představit snahu o co nejmenší objem obalu po jeho rozložení/složení) a také handling, tedy náročnost přenastavení vratného obalu do stavu zaručujícího maximální vratný poměr.


Je stále nejdůležitějším kritériem cena, případně jaká kritéria jsou rozhodující? 

Cena je pro většinu našich zákazníků bohužel stále na prvním místě. Neustále se také zvyšují požadavky na univerzálnost zákaznických obalových řešení.


Dále rozhodují kritéria zmíněná výše:

  • Životnost obalu
  • Recyklovatelnost obalu a služby s tím spojené
  • Maximalizace vratného poměru
  • Handling pro přenastavení vratného obalu do stavu zaručujícího maximální vratný poměr

trendy-v-expornim-baleni-TPS-boxy.png