Čeština

Funkce SLM produktů

Funkce SLM produktů
V sekci Funkce SLM produktů se zaměřujeme především na popis funkcí, které nabízí naše Smart SLM aplikace.

Osnova: Funkce SLM produktů

 1. Základní a rozšířené funkce
 2. Vyhledat skladovou položku
 3. Navigace ke skladové pozici
 4. Zaskladnit
 5. Správa SLM hardwaru
 6. Optimalizace vychystávací trasy

1.   ​Základní a rozšířené funkce SLM produktů

Funkce jsou založeny na práci s daty skladových položek a s daty skladových pozic.

Základní funkce jsou:

 1. Přiřazení skladové položky k pozici = funkce Zaskladnit
 2. Navigace ke skladové pozici = funkce Vychystat (vyhledat skladovou položku)
 3. Evidence množství skladové položky
 

Rozšířené funkce SLM produktů

Rozšířené funkce jsou založeny na zpracovávání a vyhodnocování dat skladových položek a dat jejich skladových pozic. Možnosti rozšířených funkcí se liší v závislosti na využití  příslušenství SLM hardwaru.

Rozšířené funkce jsou:

 1. Inventura skladových položek
 2. Optimalizace trasy pro zaskladnění a vyskladnění skladových položek
 3. Přesun skladových položek mezi SLM produkty (SLM hardwarem)
 4. Hlídaní množství skladových položek


2.   Vyhledat skladovou položku

warehouse-management-9.PNG


3.   Navigace ke skladové pozici

Jak jsme zmínili dříve, základní funkcí chytrého skladování, a tedy i SLM produktu, je rychlá orientace mezi skladovými položkami. K tomuto účelu slouží funkce Navigace ke skladové pozici.

warehouse-management-10.PNG
warehouse-management-11.PNG
Rozsvícení světelné navigace skladové pozice vychází z vyslaného požadavku z SLM aplikace (mobilního telefonu) na vyhledání skladové položky.  Tento požadavek je současně odeslán světelné navigaci u skladové pozice P2L SLM hardwaru, ve které se nachází náš vyhledávaná skladová položka.

warehouse-management-12.PNG
warehouse-management-13.PNG

4.   Zaskladnit

Funkce Zaskladnit představuje přiřazení skladové položky k určité skladové pozici. Nejprve je třeba skladovou položku vyhledat v databázi položek (produktů) prostřednictvím SLM aplikace. Vyhledané položce následně přiřadíme vhodnou/vybranou skladovou pozici.

warehouse-management-14.PNG


5.   Správa SLM hardwaru

SLM-gify.png

6.   Optimalizace vychystávací trasy