Čeština

Základní pojmy

Základní pojmy
Co si představit pod tvrzením, že se SLM produkt skládá z SLM hardwaru a SLM softwaru? Proč je skladová pozice klíčovým faktorem efektivního skladování? Vysvětlení námi používaných termínů naleznete v sekci Základní pojmy.

Osnova: Základní pojmy

  1. SLM produkt
  2. Skladová pozice
    1. Vytvoření skladové pozice u SLM produktu (Přidání SLM hardwaru do SLM aplikace)
  3. Skladová položka
    1. Vytvoření skladové položky u SLM produktu

1. SLM produkt

•   SLM produkty slouží k systematickému zaskladnění a následnému efektivnímu vyhledání Vašich uskladněných věcí (položek)
•   SLM produkt se skládá z SLM hardwaru, jako jsou SLM organizéry, SLM dílenské skříně nebo SLM regály, a SLM softwaru
•   SLM produkty představují chytré skladování, tedy systematické, systémové uskladnění Vašich produktů (skladových položek)

smart-warehousing-4.PNG

2. Skladová pozice

•   Jak nám název "Chytré skladování" napovídá, klíčovým faktorem pro efektivní skladování Vašich produktů je vytvořit si určitý systém
•   Každý systém vyžaduje určité potřeby a postupy pro jeho správnou funkčnost
•   Základní potřebou chytrého skladování je skladová pozice, která je součástí SLM produktu

smart-warehousing-5-1.PNGsmart-warehousing-6.PNG


1. Vytvoření skladové pozice u SLM produktu (Přidání SLM hardwaru do SLM aplikace)

•   Fyzická forma skladové pozice je součástí SLM hardwaru
•   Datová forma pak součástí SLM softwaru (SLM aplikace)
•   Datová podoba skladové pozice vzniká až na základě přidání SLM hardwaru do uživatelského profilu SLM aplikace

Popis SLM hardwaru se souřadnicovou navigací
warehouse-management-6.PNG
Popis SLM hardwaru s Pick to Light navigací
warehouse-management-5.PNG

Přidání SLM hardwaru se souřadnicovou navigací do SLM aplikace​


3. Skladová položka

•   Jako skladovou položku si lze představit jakoukoliv věc kolem nás (díl, součástku, sestavu, podsestavu, či spotřební zboží)
•   Každá skladová položka má určité vlastnosti a parametry, jako název, identifikační číslo, rozměry, hmotnost, množství, atd.
•   Tyto informace je třeba přenést v elektronické podobě do skladového softwaru (SLM aplikace)

warehouse-management-7.PNG
warehouse-management-8.PNG